Wednesday, January 02, 2008

പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ 16 money matters

''Money is a beautiful enemey ''

'പകയ്ക്കെന്തു വഴി പത്തു പണം കൊടുത്താല്‍ മതി '
'ഇഷ്ടം മുറിക്കാന്‍‍ അര്‍ത്ഥം മഴു '
'ദ്രവ്യാ‍നുഗ്രഹം സര്‍വ്വ ദോഷകാരണം '
'അര്‍ത്ഥമനര്‍ത്ഥം '
'ധനം പെരുത്താല്‍ ഭയം പെരുക്കും '

''Money is honey '': ''Money rules the world ''

'ധനവാനു ദാതാവും ദാസന്‍ '
'ധനവാനു ഏവനും ബന്ധു'
'ഏതാനുമുണ്ടെങ്കില്‍ ആരാനുമുണ്ട് '
'പണമുള്ളവനേ മണമുള്ളൂ '
'ഇല്ലത്തുണ്ടെങ്കില്‍ ചെല്ലുന്നിടത്തുമുണ്ട് '
'കയ്യിലുണ്ടെങ്കില്‍ കാത്തിരിക്കാനായിരം പേര്‍ '
'പണത്തിനു മീതേ പരുന്തും പറക്കയില്ല '
'പണമമൃതം'
'പണമുണ്ടെങ്കില്‍ പടയെയും ജയിക്കാം'
'പണമാണു പ്രമാണം '
'പണമരികെ ഞായം പനയരികെ കള്ള്'
'പണമില്ലാത്തവന്‍ പിണം '
'പണമില്ലാത്തവന്‍ പുല്ലു പോലെ'
'ധനമില്ലാത്ത പുരുഷനും മണമില്ലാത്ത പുഷ്പവും ശരി'

''Money makes money ''

'പണം കണ്ടാലേ പണം വരൂ '
'ആയത്തിനു മുമ്പു വ്യയം '
'ധനം ധനത്തോടു ചേരുന്നു '

*************************************

'ധനത്തിനു വേലി ധര്‍മ്മം തന്നെ'

No comments: